آخرین اخبار مدارس


تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبیرستان دوره دوم پسرانه

دبیرستان دوره دوم پسرانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره دوم پسرانه

دبیرستان دوره دوم پسرانه

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه

بال، چرخ، وبادبان

تام استیسی

علمی

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دیوان امام

امام خمینی ره

اشعار امام خمینی ره

دبستان پسرانه

قاشق جادوگر

قدمعلی سرامی

داستانی

دبستان پسرانه

قصه ها وتصویر ها

نوشین نویدی مقدم

داستانی

دبستان پسرانه

واحه ها

مجموعه کتا بهای آهو

علمی

دبستان پسرانه

هدیه یازده رنگ

بهرام خائف

بازی وسرگرمی

دبستان پسرانه

اسم من چفیه است

مرتضی سرهنگی

حماسی

دبستان پسرانه

برفراز گند مزار

خسرو بابا خانی

حماسی

دبیرستان دوره اول پسرانه

کوزه های بدون آب

محسن دلاوری

​گزیده ای از خاطرات

دبستان پسرانه

آموزش درباره آب وهوا

جو الن مور

علمی

دبستان دخترانه

اولین امام

حمید قلندری

دینی

دبستان پسرانه

قصه ها وتصویر ها

نوشین نویدی مقدم

داستانی

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه

سپهر پرسته

مسابقه: نقاشی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه

علیرضا ایمان نژاد

مسابقه: اذان

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه

هانیه بیگ

مسابقه: مسابقات قران و عترت (احکام )

رتبه: اول

دبستان پسرانه

بنیامین زنده دل

مسابقه: تنیس روی میز

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه

زهرا نیک پور

مسابقه: طرح قدس مرحله اموزشگاهی

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه

الینا سید عسگری

مسابقه: تدبر در قرآن

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبیرستان دوره اول دخترانه ( ثبت از مدیر پرتال )

مسابقه: گزینه دو به علت ایراد در سیستم با فرهنگی دیده می

رتبه: اول

دبستان پسرانه

متین پیرجهانگیر

مسابقه: تنیس روی میز

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه

هلیا فرضی

مسابقه: طرح قدس مرحله اموزشگاهی

رتبه: سوم

دبستان پسرانه

محمدرضا سیفی نژاد

مسابقه: تنیس روی میز

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه

هادی آقالو

مسابقه: قرائت قران کریم

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه

امیر رضا بذری

مسابقه: عکاسی

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبیرستان دوره اول پسرانه -سرعین

رضا عقلمند

شناخت جهان هستی

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره دوم پسرانه

اميررضا باريسي

1381/12/04

دبیرستان دوره اول دخترانه

سارا علي زادمغانلو

1385/12/03

دبستان دخترانه

دل آرام پورسيفي

1387/12/06

دبیرستان دوره دوم دخترانه

نازنين شيروندقوجه بيگلو

1380/12/08

دبیرستان دوره دوم دخترانه

فاطمه حسن نژاد

1380/12/08

دبستان دخترانه

سدنا زربار

1388/12/02

دبیرستان دوره اول دخترانه

مبينا محمدي رحيم بيگلو

1383/12/05

دبستان پسرانه

مهيار محمدي

1389/12/05

دبیرستان دوره دوم دخترانه

شادي مجتهدي نيا

1380/12/02

دبستان دخترانه

نورا طيار

1391/12/08

دبستان دخترانه

پارمين پورمحمدتقي

1391/12/01

دبیرستان دوره دوم پسرانه

اميرمحمد شيفته صومعه

1381/12/01

دبیرستان دوره اول پسرانه

ابوالفضل رضاپور

1383/12/02

دبیرستان دوره دوم پسرانه

بابك يوسفي

1381/12/06

دبیرستان دوره دوم دخترانه

سماء صفرپور

1381/12/05

دبستان دخترانه

آنيا حميدزاده مقدم

1386/12/06

دبیرستان دوره اول پسرانه

دانيال پاكنفس

1383/12/05