آخرین اخبار مدارس


15 اسفنددبستان دخترانه سما

14 اسفنددبستان دخترانه سما

08 اسفنددبستان دخترانه سما

24 آذردبیرستان دوره اول دخترانه سما

04 آذردبیرستان دوره اول دخترانه سما

03 آذردبیرستان دوره اول دخترانه سما

01 آذردبیرستان دوره اول دخترانه سما

21 آباندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

20 آباندبیرستان دوره اول دخترانه سما

20 آباندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

هدف

برایان تریسی

موفقیت

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

امامان شیعه

رسول جعفریان

جنبه های سیاسی و فکر

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

استاد عشق

ایرج حسابی

زندگینامه

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فرهنگ نامه انقلاب اسلامی برای نوجوانان

مرجان فولادوند

ایران-تاریخ

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نظام خانواده در اسلام

حسین انصاریان

نظام خانواده در اسلا

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

ولایت فقیه

امام خمینی ره

ولایت فقیه

دبستان دخترانه سما

ترجمه صحیفه کامله سجادیه

حسین انصاریان

ترجمه صحیفه کامله سج

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

شرح چهل حدیث

امام خمینی ره

اشعار امام خمینی ره

دبستان دخترانه سما

ترجمه نهج البلاغه

محمد دشتی

ترجمه نهج البلاغه

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

تحریرالوسیله

امام خمینی ره

فتاوای امام در ابواب فقه

دبستان دخترانه سما

[س‍ی‍ص‍د و ب‍ی‍س‍ت‌] داس‍ت‍ان‌ از م‍ع‍ج‍زات‌ و ک‍

عباس عزیزی

کرامات حضرت علی ع

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فروغ ابدیت

آیت الله جعفر سبحانی

تجزیه و تحلیل زندگی

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

ستايش حيدرزادگان

1388/11/07

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

پارسا شجاعي سرقين

1384/11/02

دبستان پسرانه سما

آرتين حضرتي نوين

1388/11/06

دبستان دخترانه سما

سما نعمت زاده باللوقيه

1387/11/01

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

فريد ستوده خليفه لو

1381/11/07

دبستان دخترانه سما

لاوين محمدي صائم

1389/11/04

دبستان پسرانه سما

صدرا حيدري

1385/11/01

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

صبا شهامتي

1379/11/02

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

سيده پانيذ حسيني

1380/11/03

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

رضا سعادتي

1381/11/05

دبستان پسرانه سما

اميرحسين ذبيحي ايمچه

1385/11/05

دبستان دخترانه سما

نازلي تارويردي زاده

1386/11/01

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مينا طالعي

1380/11/05

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مبينا داداش

1382/11/05

دبستان پسرانه سما

سالار فضلي

1390/11/04

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

اميرحسين علمداري فر

1379/11/02

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مليكا سليمي گندشمين

1384/11/03

دبستان پسرانه سما

آرين اصغري مقدم

1385/11/02

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

شميلا گلدوست جلودارلو

1381/11/03

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

ويدا اسدي

1380/11/01