آخرین اخبار مدارس


27 دیدبستان پسرانه سما

18 دیدبستان دخترانه سما

20 آذردبستان دخترانه سما

20 آذردبستان دخترانه سما

19 دیدبیرستان دوره دوم دخترانه سما

01 فروردیندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

تحریرالوسیله

امام خمینی ره

فتاوای امام در ابواب فقه

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

شرح دعای سحر

امام خمینی ره

شرح دعای سحر

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نهج الفصاحه

حافظ فرزانه

احادیث و خطبه های حضرت پیامبر ص

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

شرح چهل حدیث

امام خمینی ره

اشعار امام خمینی ره

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

شرح چهل حدیث

امام خمینی ره

شرح چهل حدیث

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فروغ ابدیت

آیت الله جعفر سبحانی

تجزیه و تحلیل زندگی

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

هدف

برایان تریسی

موفقیت

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

استاد عشق

ایرج حسابی

زندگینامه

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

سر الصلاة

امام خمینی ره

پیرامون حقیقت نماز درعرفان اسلامی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

زندگی نامه حضرت زهرا س

علامه محمد تقی مجلسی

زندگی نامه حضرت زهرا س

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

حماسه حسینی جلد دوم

استاد شهید مطهری

حادثه کربلا

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دیوان امام

امام خمینی ره

اشعار امام خمینی ره

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آتنا صمدپور

مسابقه: مسابقات دو مينو

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

الهه امام قليزاده

مسابقه: مسابقات هوش

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مهسا شهلایی فر

مسابقه: پرسش مهر در سطح مدرسه

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

عسل شكري

مسابقه: مسابقات دو مينو

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آتنا صمدپور

مسابقه: مسابقات سودوكو

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آناهیتا آذری

مسابقه: دو صحرانوردی تیمی

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آناهیتا آذری

مسابقه: دو میدانی 100 متر

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ساناي غفارپور

مسابقه: كتابخواني آرزوها در قالب داستان كوتاه

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دنیا جهانبان

مسابقه: دو صحرانوردی تیمی

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نگين جعفري

مسابقه: مسابقات دو مينو

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

عسل فرشی

مسابقه: دو صحرانوردی تیمی

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

بابلانی-سیف اللهی-جوانبخت-جعفرزاده

مسابقه: دومینو

رتبه: سوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمدمهدي صالحي

1378/10/24

دبستان پسرانه سما

اميرعلي همرنگ

1386/10/28

دبستان پسرانه سما

رامتين پورزاهدان

1387/10/25

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نگين سبحاني اردي

1378/10/30

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ستاره مرادجو

1380/10/30

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

سهند يگانه عظيمي

1379/10/24

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

ارشيا عابدي اصل

1382/10/27

دبستان دخترانه سما

ياسمين پوريوسف

1386/10/27

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميرعلي نعمتي قلي درق

1380/10/29

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

شادي باللجائي

1380/10/28

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

باقر كاظمي

1381/10/25

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

اميرمهدي ميرزائي سرقين

1379/10/27

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

فرزاد برمكي

1381/10/23

دبستان دخترانه سما

ملينا فضلي

1383/10/27

دبستان پسرانه سما

رهام مجردآزادي

1387/10/28

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

هانيه عليزاده نياري

1378/10/27

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مهسا ضعيف زاده

1378/10/25

دبستان پسرانه سما

آرتين اسمعيل زاده

1385/10/25

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميررضا مهريار

1381/10/24

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

هادي دهقانيان

1381/10/25